კატეგორია: სხვა
საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე რეკომენდაციების გაცემის შესახებ
კატეგორია: სხვა
2024 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმები
კატეგორია: სხვა
„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კატეგორია: სხვა
საჯარო მოსმენა კოტეჯური ტიპის სასტუმროს კომპლექსის მშენებლობის შესახებ დაბა თიანეთში
კატეგორია: სხვა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა
კატეგორია: სხვა
2023 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმები
კატეგორია: სხვა
სკრინინგის ფინალური ანგარიში-სიონი
კატეგორია: სხვა
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი
კატეგორია: სხვა
სკრინინგის გადაწყვეტილება მდინარე ორვილი
კატეგორია: სხვა
სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბოჭორმაში, მდინარე ორვილას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი