თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან წიკლაურის მიერ მოქალაქეების მიღების დღედ სამშაბათი გამოცხადდა.10:00 - 16:00