ლევან წიკლაური

დაბადების თარიღი: 11.10.1985
განათლება: უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება/სპეციალობა: 
2017 – 2018 - დოქტორანტი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
2006 – 2008 - მაგისტრის აკადმიური ხარისხი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სპეციალობით სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებელი 
2002 – 2006 - ბაკალავრის აკადმიური ხარისხი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სპეციალობით სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებელი 
2003-2007 - სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო/პოზიცია:
2021 წლის ოქტომბრიდან თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერი
09.2011 - 2021 - დირექტორი შპს „გერალი“
02.2011 - 09.2011 - ინჟნერი შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“
06.2010 - 01.2011 - ინჟნერ - გეოდეზისტი შპს „KOCKS CONUSLT & BT”
03.2010 - 05.2010 - ინჟნერ - მშენებელი „შპს გზამშენპროექტი“
03.2009 - 02.2010 - ინჟნერ - გეოდეზისტი „შპს პროექტმშენკომპანი“
01.2005 – 03.2009 -ინჟინერ - მშენებელი „შპს სხივი“
საარჩევნო ბლოკი: „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
ფრაქცია: „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“