თიანეთის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად.
მერიის დებულებისა და საშტატო ნუსხის შესაბამისად თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში საკონკურსო საფუძველზე დანიშნულია ერთი პროფესიული საჯარო მოხელე - მერის წარმომადგენელი.

 

 

დავით მგელიაშვილი - მერის წარმომადგენელი დ. თიანეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 577 65 57 52

 

სოსო მათურელი - მერის წარმომადგენელი ჟებოტის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 595 05 01 59

 

სოსო გიგაური - მერის წარმომადგენელი დ. სიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 599 07 48 15

 

ზურაბ ჯიმშიტაშვილი - მერის წარმომადგენელი ჩეკურაანთგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 577 59 68 41

 

ნინო გუგუჩაშვილი - სპეციალისტი სიმონიანთხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 598 70 18 36

 

დავით იარაჯული - მერის წარმომადგენელი ზარიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 591 93 05 59

 

დავით ბოსიკაშვილი - მერის წარმომადგენელი ნაქალაქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 568 79 73 48

 

ცეზარ ღუბიანური - მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 595 05 15 83

 

ალექსანდრე ბაგაშვილი - მერის წარმომადგენელი ტუშურების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 577 61 64 64

 

მალხაზ გუშარაშვილი - მერის წარმომადგენელი ხევსურთსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 577 60 99 92

 

მამუკა არაბული - მერის წარმომადგენელი ღულელების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 557 70 01 12

 

ჯურხა ჯაბუშანური - მერის წარმომადგენელი არტანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 593 43 38 43