თინა ჭყრუნიშვილი  

ადმინისტრაციული, ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. ტელ: 599-218-723  

 

ლევან დოღონაძე

იურიდიული სამსახურის უფროსი  ტელ: 577-283-225

 

იათამზე ჭინჭარაული

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. ტელ: 595-221-237   

 

თამარ ზატუაშვილი

სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი. ტელ: 557-265-674   

 

ლალი ქაჩლიშვილი

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობისა, არქიტექტურისა და მშენებლობის  სამსახურის უფროსი. ტელ: 595-005-139   

 

ირმა თურქიაშვილი

შესყიდვების სამსახურის უფროსი. ტელ: 595-220-658     

 

ლალი ბუწანკალური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი. ტელ: 599-370-131   

 

მინდია მგელიაშვილი

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის უფროსის მ/შ. ტელ:577-605-179       

 

 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მ/შ. ტელ:           

 

ხვიჩა უშიკიშვილი

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის უფროსი. ტელ: 577-605-668