ნაქალაქრის, სიმონიანთხევის, ღულელების, ხევსურთსოფლის, ტუშურების, ზარიძეების, არტნის, ჩეკურაანთგორის, ჟებოტის, ახალსოფლის, დაბა სიონის, დაბა თიანეთის ადმინისტრაციული ერთეულები

PDF ფაილი 1

PDF ფაილი 2

PDF ფაილი 3

PDF ფაილი 4

PDF ფაილი 5

PDF ფაილი 6

PDF ფაილი 7

PDF ფაილი 8

PDF ფაილი 9

PDF ფაილი 10

PDF ფაილი 11

PDF ფაილი 12