თიანეთის მუნიციპალიტეტის საშუალო და საბაზო საჯარო სკოლები

1. სსიპ მირზა გელოვანის სახელობის  დაბა თიანეთის N 1 საჯარო სკოლა - დ. თიანეთი რუსთაველის N59

2. სსიპ დაბა თიანეთის N 2 საჯარო სკოლა - დ.თიანეთი ლაშარის ქუჩა N67

3. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟებოტის საჯარო სკოლა - სოფელი ჟებოტა

4. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა - სოფელი ახალსოფელი

5. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუშურების საჯარო სკოლა - სოფელი ტუშურები

6. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარიძეების საჯარო სკოლა - სოფელი ზარიძეები

7. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩეკურაანთგორის საჯარო სკოლა - სოფელი ჩეკურაანთგორი

8. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის  საჯარო სკოლა - სოფელი სიმონიანთხევი

9. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღულელების საჯარო სკოლა - სოფელი ღულელები

10. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევსურთსოფლის საჯარო სკოლა - სოფელი საყდრიონი

11. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქარის საჯარო სკოლა - სოფელი ნაქალაქარი

12. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა სიონის საჯარო სკოლა - დაბა სიონი

13. სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოჭორმის  საჯარო სკოლა - სოფელი ბოჭორმა