თიანეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ნუსხა

 

     ქალ/სოფ                                დასახელება                                 მისამართი        

 1. დაბა                                 თიანეთის  № 1  ბაგა-ბაღი                    რუსთაველის ქ. 74

 2. დაბა                                 თიანეთის  № 2  ბაგა-ბაღი                     ნამორაძის ქ. 47

 3. სოფელი                           ჟებოტის  ს/ბაღი                                     სოფელი ჟებოტა

 4. სოფელი                           ახალსოფლის ს/ბაღი                              სოფელი ახალსოფელი

 5. სოფელი                           ჩაბანოს ს/ბაღი                                        სოფელი ჩაბანო

 6. სოფელი                           დულუზაურების  ს/ბაღი                       სოფელი დულუზაურები

 7. სოფელი                           ზარიძეების ს/ბაღი                                 სოფელი ზარიძეები

 8. სოფელი                           ტუშურების ს/ბაღი                                 სოფელი ტუშურები

 9. სოფელი                           არტნის ს/ბაღი                                        სოფელი არტანი

 10. დაბა                                 სიონის ს/ბაღი                                        დაბა სიონი

 11. სოფელი                           ნაქალაქრის ს/ბაღი                                 სოფელი ნაქალაქარი

 12. სოფელი                           ღულელების ს/ბაღი                               სოფელი ღულელები

 13. სოფელი                           სიმონიანთხევის ს/ბაღი                       სოფელი სიმონიანთხევი           

 14. სოფელი                           ხევსურთსოფლის ს/ბაღი                       სოფელი ხევსურთსოფელი

 15. სოფელი                           საყდრიონის ს/ბაღი                                სოფელი საყდრიონი

 16. სოფელი                           ნადოკრის ს/ბაღი                                    სოფელი ნადოკრა