განცხადება


✅ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,

➡ ინფორმაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი/აკრძალული ადგილების თაობაზე იხილეთ შემდეგ ბმულზე