თიანეთის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად.
მერიის დებულებისა და საშტატო ნუსხის შესაბამისად თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში საკონკურსო საფუძველზე დანიშნულია ერთი პროფესიული საჯარო მოხელე - მერის წარმომადგენელი.

 

თამაზ ჯანგირაშვილი - მერის წარმომადგენელი დ. თიანეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 557 94 85 70

 

მანუჩარ გოგოჭური - მერის წარმომადგენელი ჟებოტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 591 44 46 12

 

დავით დოჯურიშვილი - მერის წარმომადგენელი დ. სიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 599 24 99 88

 

ბესიკ ღუბიანური - მერის წარმომადგენელი ჩეკურაანთგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 595 23 36 08

 

ზვიად ბაიაშვილი - მერის წარმომადგენელი სიმონიანთხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 591 73 00 00

 

ზაქარია იარაჯული - მერის წარმომადგენელი ზარიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 595 08 96 18 

 

მარეხი არაბული - მერის წარმომადგენელი ნაქალაქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 595 22 06 59 

 

ნოდარ ჯიმშიტაშვილი - მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 577 60 99 21 

 

რეზო ბოღრაშვილი - მერის წარმომადგენელი ტუშურების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 598 52 06 08 

 

ზურაბ ბექაური - მერის წარმომადგენელი ხევსურთსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 599 61 22 77

 

ნუგზარ არაბული - მერის წარმომადგენელი ღულელების ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 591 44 46 20

 

ზაზა ბაინდურაშვილი - მერის წარმომადგენელი არტანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ☎ 593 54 62 66