თინა ჭყრუნიშვილი  

ადმინისტრაციული, ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

 

 

ვახტანგ კაკაბაძე

იურიდიული სამსახურის უფროსის მ/შ    

 

 

იათამზე ჭინჭარაული

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი   

 

 

თამარ ზატუაშვილი

სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი   

 

 

ლალი ქაჩლიშვილი

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობისა, არქიტექტურისა და მშენებლობის  სამსახურის უფროსი   

 

 

ირმა თურქიაშვილი

შესყიდვების სამსახურის უფროსი     

 

 

ლალი ბუწანკალური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი   

 

 

გივი ბერბერაშვილი

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი       

 

 

პაატა მიღდისელი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი          

 

 

ხვიჩა უშიკიშვილი

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის უფროსი