„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 2024 იწყება!

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 2024 იწყება!

დასაფინანსებელი პროექტები შეირჩევა შემდეგი კატეგორიების შესაბამისად:

▪︎ სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდითი ნაგებობები, ჭა და ა.შ.);

▪︎ სარწყავი სისტემები;

▪︎ სანიაღვრე არხები;

▪︎ ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

▪︎ გზები და გზისპირა მოსაცდელები;

▪︎ ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;

▪︎ გარე განათება;

▪︎ სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

▪︎ სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;

▪︎ სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილმოწყობა;

▪︎ სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნების ინვენტარი;

▪︎ სკვერები და სველი წერტილები ინვენტარით;

▪︎ წისქვილების რეაბილიტაცია და ინვენტარი;

▪︎ მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა

წარმოგიდგენთ საერთო კრებების ჩატარების გრაფიკს დასახლებების მიხედვით:

▫︎

 25 იანვარი 

→ ტუშურები, ალაჭანი, კახოიანები, წიკვლიაანთკარი, ჯერვალიძეები -  ტუშურების ადმინისტრაციული შენობა - 11:30 სთ.

→ ზარიძეები, ზენამხარი, იარაჯულები, ლახატო, საკრეჭიო, ხოფცა -  ზარიძეების ადმინისტრაციული შენობა - 12:30 სთ.

→ ჯიჯეთი, ვერხველი -  ჯიჯეთის მგზავრთა მოსაცდელი - 13:30 სთ.

→ ქვემო შარახევი -  სოფ შარახევის ცენტრი - 15:30 სთ.

▫︎

 26 იანვარი 

→ დულუზაურები, სხლოვანი, კვერნაულა -  სოფ. დულუზაურების საბავშვო ბაღის შენობა - 11:30 სთ.

→ ახალსოფელი, გოჯიაანები, კაწალო -  ახალსოფლის ადმინისტრაციული შენობა - 12:30 სთ.

→ ჩაბანო, ჭიაურა, ხაიშო -  სოფ. ჩაბანოს მაღაზიის შენობა - 13:30 სთ.

▫︎

 29 იანვარი 

→ სახევი, ღორღა, ზემო არტანი, ქვემო არტანი, ქუშხევი, თეთრაულები -  სოფ.ზემო არტნის საბავშვო ბაღის შენობა - 11:30 სთ.

→ ბოდახევა, ლიშო -  სოფ.ლიშოს ბიბლიოთეკის შენობა - 12:30 სთ.

→ მამადაანები -  სოფ. მამადაანების ცენტრალური ადგილი - 13:30 სთ.

→ საჭურე, ჭურჭელაურები -  სოფ. ჭურჭელაურების სარიტუალო შენობა - 14:30 სთ.

→ თეთრახევა ,  სოფ. თეთრახევას ცენტრი -15:30 სთ.

▫︎

 30 იანვარი 

→ ლელოვანი -  სოფ.ლელოვნის ცენტრი - 11:30 სთ.

→ ჟებოტა, თეგერაანები, ძებნიაურები  - ჟებოტის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია - 12:30 სთ.

→ ჩეკურაანთგორი, ალოტი, ბოკონი, ევჟენტი, ველები, ძირხვნიანი - სოფ. ჩეკურაანთგორის მგზავრთა მოსაცდელი - 14:00 სთ.

▫︎

 31 იანვარი 

→ სიმონიანთხევი, თოლენჯი, მელიასხევი, ცალუღელაანთკარი - სიმონიანთხევის ადმინისტრაციული შენობა -11:30 სთ.

→ ჭანდრისხევი, ნადოკრა, გორანა -  სოფ. გორანის მაღაზიის შენობა- 12:30 სთ.

→ ღულელები, ბალებისხევი, კვერნაულა, კვირიასხევი, სიონთგორი -  ღულელების ადმინისტრაციული შენობა -13:30 სთ.

→ გუდანელები, თოხოლჩა, თრანი, ტოლაანთსოფელი, წყაროთუბანი, ხადოელები -  სოფ. წყაროთუბნის ცენტრი - 14:30 სთ.

▫︎

 2 თებერვალი 

→ ხევსურთსოფელი, დევენაანთხევი, საყდრიონი -  სოფ. საყდრიონის ეკლესია - 11:30 სთ.

→ დორეულები, ვეძათხევა, ზურაბები -  სოფ. დორეულების მგზავრთა მოსაცდელი -12:30 სთ.

→ ზემო ნაქალაქარი, ბეწენწურები, ქვემო ნაქალაქარი - ქვემო ნაქალაქარის ამბულატორია - 13:30 სთ.

→ მაგრანეთი -  მაგრანეთის კლუბის შენობა - 14:30 სთ.

▫︎

 3 თებერვალი 

→ დაბა სიონი, ორხევი- დაბა სიონის ადმინისტრაციული შენობა -11:30 სთ.

→ საჯინიბო, ბადაანი, ყუდრო -  სოფ. ყუდროში მგზავრთა ძველი მოსაცდელი - 12:30 სთ.

→ ბოჭორმა, გრძელველები, ომარაანი, ფიჭვიანი -  სოფ. ბოჭორმის ძველი კლუბის შენობა- 14:00 სთ.