სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2023

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გრძელდება 2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის განსაზღვრულია 848 000 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან წიკლაური საკრებულოს თავჯდომარე სოსო მამულაშვილთან ერთად იწყებს შეხვედრებს მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლების სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე მოსახლეობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით დაფინანსდება დადგენილებით განსაზღვრული შემდეგი კატეგორიები:

 სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდითი ნაგებობები, ჭა და ა.შ.);

 სარწყავი სისტემები;

 სანიაღვრე არხები;

ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზები და გზისპირა მოსაცდელები;

ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;

გარე განათება;

სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;

ამბულატორიის შენობები;

სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილმოწყობა;

 სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნების ინვენტარი;

 სკვერები და სველი წერტილები ინვენტარით;

წისქვილების რეაბილიტაცია და ინვენტარი;

 მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა;

 ზარიძეები, ზენამხარი,იარაჯულები, ლახატო,საკრეჭიო, ხოფცა - 30/01/23 – 12:30 სთ - ზარიძეების ადმინისტრაციული შენობა;

 ჯიჯეთი, ვერხველი - 30/01/23 - 14:00 სთ. - ჯიჯეთის მგზავრთა მოსაცდელი;

 ქვემო შარახევი -30/01/23 - 16:30 სთ - სოფ შარახევის ცენტრი;

 დულუზაურები, სხლოვანი, კვერნაულა - 31/01/2023 – 11:00 სთ - სოფ.დულუზაურების საბავშვო ბაღის შენობა;

 ახალსოფელი, გოჯიაანები, კაწალო - 31/01/2023 – 12:30 სთ - ახალსოფლის ადმინისტრაციული შენობა;

 ჩაბანო, ჭიაურა, ხაიშო - 31/01/2023 – 14:00 სთ - სოფ.ჩაბანოს მაღაზიის შენობა;

 სახევი, ღორღა, ზემო არტანი, ქვემო არტანი, ქუშხევი, თეთრაულები - 01/02/2023 – 11:00 სთ - სოფ.ზემო არტნის საბავშვო ბაღის შენობა;

 ბოდახევა, ლიშო - 01/02/2023 – 12:30 სთ - სოფ.ლიშოს ბიბლიოთეკის შენობა;

 მამადაანები, საჭურე, ჭურჭელაურები - 01/02/2023 – 14:00 სთ - სოფ.ჭურჭელაურების სარიტუალო შენობა;

 თეთრახევა - 01/02/2023 – 16:00 სთ - სოფ.თეთრახევის ცენტრი;

 ლელოვანი - 02/02/2023 – 11:00 სთ - სოფ.ლელოვანის ცენტრი;

 ჟებოტა, თეგერაანები, ძებნიაურები - 02/02/2023 – 12:30 სთ - ჟებოტის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია;

 ჩეკურაანთგორი, ალოტი, ბოკონი, ევჟენტი, ველები, ძირხვნიანი - 02/02/2023 – 15:00 სთ - სოფ.ჩეკურაანთგორის მგზავრთა მოსაცდელი;

 ხევსურთსოფელი,დევენაანთხევი,საყდრიონი - 03/02/23 -11:00 სთ. სოფ. საყდრიონის ეკლესია.

 დორეულები,ვეძათხევა,ზურაბები - 03/02/23 -14:00 საათი- სოფ. დორეულების მგზავრთა მოსაცდელი.

 ზემო ნაქალაქარი, ბეწენწურები, ქვემო ნაქალაქარი. 03/02/23 – 15:30 სთ. -ქვემო ნაქალაქარის ამბულატორია.

 მაგრანეთი 03/02/23 - 17:00 სთ. სოფ.მაგრანეთის კლუბის შენობა.

 სიმონიანთხევი, თოლენჯი, მელიასხევი, ცალუღელაანთკარი - 04/02/2023 – 11:00 სთ - სიმონიანთხევის ადმინისტრაციული შენობა;

 ჭანდრისხევი, ნადოკრა, გორანა - 04/02/2023 – 13:00 სთ - სოფ.გორანის მაღაზიის შენობა;

 ღულელები, ბალებისხევი, კვერნაულა, კვირიასხევი, სიონთგორი - 04/02/2023 – 14:30 სთ - ღულელების ადმინისტრაციული შენობა ;

 გუდანელები, თოხოლჩა, თრანი, ტოლაანთსოფელი, წყაროთუბანი, ხადოელები - 04/02/2023 – 16:00 სთ - სოფ.წყაროთუბნის ცენტრი ;

 დაბა სიონი, ორხევი - 05/02/2023 – 11:00 სთ - დაბა სიონის ადმინისტრაციული შენობა;

 საჯინიბო, ბადაანი, ყუდრო - 05/02/2023 – 13:30 სთ - სოფ.ყუდროში მგზავრთა ძველი მოსაცდელი;

 ბოჭორმა, გრძელველები, ომარაანი, ფიჭვიანი - 05/02/2023 – 15:30 სთ - სოფ.ბოჭორმის ძველი კლუბის შენობა;