თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით 60 ერთეული ნაგვის შემკრები კონტეინერი შეიძინა

♻ თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით 30 ერთეული მეტალისა და 30 ერთეული პლასტმასის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები ურნა შეისყიდა.
➡ კონტეინერები, საჭიროების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გადანაწილდება- ჩანაცვლდება ძველი, დაზიანებული ურნები, ასევე განთავსდება სხვადასხვა ლოკაციაზე.