საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ვრცლად
1
მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები
ვრცლად
2
პროექტი „სტუდენტური ექსპედიციები საქართველოს მთიანეთში“
ვრცლად
3
მორიგი სამუშაო შეხვედრა თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში
ვრცლად
4